Úvod

© Copyright - licenční ujednání se servrem

WWW.NSMASCR.CZ - WWW.LEADERCZ.CZ


Licenční podmínky pro obsah webu www.nsmascr.cz a www.leadercz.cz Creative Commons

Creative Commons (CC) představují model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje. CC jsou novým pojetím autorských práv při zpřístupňování výsledků tvůrčí duševní činnosti člověka. Autor si licenci vytváří kombinací následujících podmínek, které jsou označeny mezinárodně srozumitelnými symboly. V případě webu www.nsmascr.cz a www.leadercz.czje použita kombinace BY-NC-SA :

Uvedení autora – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že zachová informace o původním autorovi.

Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že dílo nebude využito ke komerčním účelům.

Uživatel má právo nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že odvozenina bude distribuována za naprosto stejných podmínek jako dílo, ze kterého vznikla.

Vztah české legislativy a CC:
Využívání licencí Creative Commons pro účely zpřístupňování autorských děl je na území České republiky v souladu s zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění zákona č. 216/2006 Sb. Autorský zákon CC licence zohledňuje ve své úpravě licenčních smluv (díl 6.: úprava smluvních typů), kde je v § 46, odst. 5 a 6 výstižně charakterizuje.


  © 2008 - 2019  NS MAS ČR, o.s. & hvjdesign.eu  |  Licenční podmínky