Úvod
Otevřít složku Dokumenty Krajských sdružení Národní sítě MAS ČR

Otevřít složkuBílá místa - aktualizace 7/2012 16
Otevřít složkuLeaderFEST 2012 - prezentace 12
Otevřít složkuMateriály z prezentace "Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky" 4
Otevřít složkuNávrhy nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY a další podklady 11
Otevřít složkuSlovo předsedy 3
Otevřít složkuTiskové zprávy 26
Otevřít složkuZemě živitelka 2012 12
Otevřít složkuAnalýzy venkova: nové otazníky a výzvy (konference UNIVES, 20.10.2011) 10
Otevřít složkuČlenská základna NS MAS ČR 13
Otevřít složkuFotografická soutěž 2012 2
Otevřít složkuHodnocení MAS 2010 6
Otevřít složkuHodnocení MAS 2011 6
Otevřít složkuJednací řád Valné hromady NS MAS ČR, o.s. 2
Otevřít složkuLeaderFEST 2011 11
Otevřít složkuLeaderFEST 2011 - prezentace 30
Otevřít složkuMateriály z Valné hromady 16.3.2010 Mělník 8
Otevřít složkuMateriály z Valné hromady v Rumburku (15.3.2012) 30
Otevřít složkuMateriály z Valné hromady ve Křtinách 17.3.2011 15
Otevřít složkuMateriály z Volební valné hromady v Zábřehu 6
Otevřít složkuMezinárodní spolupráce - nabídky 5
Otevřít složkuNárodní konference VENKOV 3
Otevřít složkuNárodní konference VENKOV 2011 3
Otevřít složkuNÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ 7
Otevřít složkuOrgány NS MAS ČR 3
Otevřít složkuOstatní dokumenty 6
Otevřít složkuPlány CSV pro rok 2012 dle krajů 13
Otevřít složkuPozvánky na jednání výboru NS MAS ČR 2010 pro potřeby SZIF 10
Otevřít složkuPozvánky na jednání výboru NS MAS ČR 2011 pro potřeby SZIF 11
Otevřít složkuPozvánky na jednání výboru NS MAS ČR 2012 pro potřeby SZIF 6
Otevřít složkuPracovní skupina Hodnocení MAS 2011 8
Otevřít složkuPracovní skupina Hodnocení MAS 2012 2
Otevřít složkuPracovní skupina Medializace a propagace 6
Otevřít složkuPracovní skupina Mezinárodní spolupráce 8
Otevřít složkuPracovní skupina pro realizaci programu LEADER 7
Otevřít složkuPracovní skupina pro realizaci programu LEADER 2008, 2009 14
Otevřít složkuPracovní skupina Vize a Rozšíření 6
Otevřít složkuPrezenční listiny ze schůzí výboru NS MAS ČR 2010 pro potřeby SZIF 10
Otevřít složkuPrezenční listiny ze schůzí výboru NS MAS ČR 2011 pro potřeby SZIF 11
Otevřít složkuPrezenční listiny ze schůzí výboru NS MAS ČR 2012 pro potřeby SZIF 6
Otevřít složkuPřihláška do NS MAS ČR 2
Otevřít složkuPřílohy k metodice přípravy strategií 7
Otevřít složkuSíť ELARD 9
Otevřít složkuSměrnice organizace 6
Otevřít složkuStanovy 1
Otevřít složkuValná hromada NS MAS ČR, o.s. 2011 9
Otevřít složkuVeřejná soutěž na jednotný vizuální styl NS MAS ČR, o.s. 8
Otevřít složkuVýběr I. kolo žádostí 1
Otevřít složkuVýběr II. kolo žádostí 1
Otevřít složkuVýběr II. kolo žádostí - 32+ 1
Otevřít složkuVýroční zprávy 5
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2007 7
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2008 10
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2009 15
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2010 10
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2011 19
Otevřít složkuZápisy ze schůzí Výboru NS MAS ČR 2012 12
Otevřít složkuZelená úsporám 15
Otevřít složkuZpravodaj LEADERforum 3
Otevřít složkuZpravodaj venkova 31
Otevřít složkuZprávy z pracovních cest 12
  © 2008 - 2019  NS MAS ČR, o.s. & hvjdesign.eu  |  Licenční podmínky